BOCS logow

Verenigingen

Het BOCS (BroederOverleg Christelijke Studenten) is een koepelorganisatie, waarbij zes christelijke studentenverenigingen zijn aangesloten. Dit zijn N.S.U., S.S.R.-N.U.IchthusSola ScripturaV.G.S.U. en Ultrajectum. Het zijn zes unieke verenigingen maar ze hebben echter wel een gemeenschappelijk kenmerk. In elk van deze verenigingen is het christelijk geloof namelijk de basis.

be842c410fdc682e24422f09d8ffa0bf

Sola Scriptura is het grootste dispuut van de landelijke gereformeerde studentenvereniging C.S.F.R. Onze vereniging heeft twee belangrijke pijlers: studiekarakter en amicitia. Iedere woensdag zijn er verschillende studieactiviteiten zoals thema-avonden, bijbel- en studiekringen. Hier bestuderen, overdenken en bediscussiëren we het christendom, andere levensvisies en actuele thema's. Dit onderscheidt ons als christelijke studentenvereniging in Utrecht. De studie is sterk verweven met amicitia. Dit komt tot uiting in studentikoziteit, vriendschap en gezelligheid tijdens borrels, maaltijden en dergelijke.

 

 

600px-Logo VGSU

De VGSU is een open christelijke vereniging van 100 leden die studeren aan de Universiteit. Onze vereniging heeft drie kenmerken: christelijk, verdiepend en studentikoos. Om de week komen wein kleine kringen bij elkaar op een bijbelstudie-avond, daarnaast komen we wekelijks bij elkaarvoor een lezing of studiegroep, of juist voor een biercantus of feestje. De VGSU is een kleinschaligeen diverse vereniging waar iedereen elkaar kent en door het jaar zijn we erg actief tijdens verenigingsweekenden, op de sociëteit of in verenigingshuizen.

 

 

logo schaduw

Ultrajectum is een bruisende HBO-studentenvereniging én gezelligevriendengroep in Utrecht waarbij het christelijk geloof ons samenbindt.Iedere woensdagavond vinden Bijbelstudies plaats en daarna drinken we metelkaar een biertje op de sociëteit. Daarnaast gaan we drie keer per jaareen weekend weg met z’n allen, liften we naar de mooiste plekken in Europaen geven we goede feesten. Daar moet je bij zijn!

 

 

 

ichthus utrecht studentenstekkie

Ichthus Utrecht is een gezellige christelijke studentenvereniging met ongeveer 180 leden. Het is een ontspannen vereniging met op dinsdagavonden bijbelstudiekring en woensdag een open maaltijd met gasten en een groot deel van de leden. Naast samen te zoeken naar geestelijke opbouw, word je ook aangemoedigd om te (leren) getuigen naar de wereld om je heen en om na te denken en te discussiëren over onze plek als christen in de moderne maatschappij. Natuurlijk is er ook genoeg plek om te genieten van het studentenleven met ontspannen activiteiten, toffe weekenden en chille borrels.

 

250px-Uniemaagd SSR

S.S.R.-N.U. is een van de oudste studentenverenigingen van Utrecht. Al meer dan 100 jaar combineren wij feesten en diepgang, om zo elk lid een optimale studententijd te bieden. Onze sociëteit bevindt zich aan de Oudegracht en daar wordt dan ook veel georganiseerd: Borrels, diners, feesten, dispuutsavonden, lezingen en kringen. S.S.R. is een breed georiënteerde vereniging en daarom zijn ook niet-christenen lid. Deze verscheidenheid uit zich in open discussies over uiteenlopende onderwerpen.

 

 

  

image001

N.S.U. is een snelgroeiende en studentikoze studentenvereniging met het motto ‘Christus kennen en Hem bekend maken’. Met ruim 500 leden behoort N.S.U. tot de vijf grootste studentenverenigingen van Utrecht. N.S.U. is niet gebonden aan een kerkgenootschap, met grote verscheidenheid tot gevolg. Lid worden bij N.S.U., is ook lid worden van een dispuut. Daar zie je elkaar wekelijks voor (bijbel)kring of een andere activiteit. Elke dinsdag en donderdag borrelen we in onze Sociëteit. Bij N.S.U kun je groeien in geloof, gaven en talenten ontdekken (commissies) en vriendschappen opbouwen!

Share

 Bestuur De Gelder 2017/2018

“Dilige et fac quod vis.”

 

 

Federatie BOCS   

Achter Sint Pieter 25, 3512 HR Utrecht

Bank (ABN): 61.17.39.305

KVK: 40483395

Contact: abactis@bocs.nl

 

 

© 2013 |  Websitebeheer 
Website ontwikkeld door XI WebDesign 2013